Jagiellonian University Repository

Akta grodzkie i ziemskie z terenu dawnych województw krakowskiego i sandomierskiego : edycja krytyczna ksiąg sądowych z XIV-XV wieku

pcg.skipToMenu

Akta grodzkie i ziemskie z terenu dawnych województw krakowskiego i sandomierskiego : edycja krytyczna ksiąg sądowych z XIV-XV wieku

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska