Jagiellonian University Repository

Krakus, krakauer, krakowianin i krakowiak : nazwy mieszkańca Krakowa a jego auto- i heterostereotyp

Krakus, krakauer, krakowianin i krakowiak : nazwy ...

Show full item record

dc.contributor.author Ochmann, Donata [SAP11016100] pl
dc.contributor.author Pałka, Patrycja [SAP13016146] pl
dc.contributor.author Kwaśnicka-Janowicz, Agata [SAP11018469] pl
dc.date.accessioned 2018-11-28T11:42:19Z
dc.date.available 2018-11-28T11:42:19Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/61922
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Krakus, krakauer, krakowianin i krakowiak : nazwy mieszkańca Krakowa a jego auto- i heterostereotyp pl
dc.title.alternative Krakus, krakauer, krakowianin and krakowiak : names of a Krakow’s inhabitants and their self- and hetero-stereotypes pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 31-48 pl
dc.subject.pl polszczyzna regionalna pl
dc.subject.pl Kraków pl
dc.subject.pl stereotyp językowy pl
dc.subject.pl regionalizm leksykalny pl
dc.subject.en regional Polish language pl
dc.subject.en Cracow pl
dc.subject.en lingual stereotype pl
dc.subject.en lexical regionalism pl
dc.description.volume 98 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.31286/JP.98.3.3 pl
dc.identifier.eissn 1530-9932 pl
dc.title.journal Język Polski pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Języka i Dialektologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)