Jagiellonian University Repository

Bohater literatury adabowej : próba typologii

pcg.skipToMenu

Bohater literatury adabowej : próba typologii

Show full item record

dc.contributor.author Ostafin, Barbara [SAP11013209] pl
dc.contributor.editor Bednarczyk, Adam pl
dc.contributor.editor Kubarek, Magdalena pl
dc.contributor.editor Szatkowski, Maciej pl
dc.date.accessioned 2015-04-29T14:47:47Z
dc.date.available 2015-04-29T14:47:47Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-231-3356-8 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/6186
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Bohater literatury adabowej : próba typologii pl
dc.title.alternative Hero of adab literature : attempt to establish a typology pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pl
dc.description.physical 257-268 pl
dc.abstract.pl Głównym celem literatury adabowej jest dydaktyka, ale proces nauczania ma odbywać się w sposób prosty niewymagający od adepta żmudnych studiów, przeciwnie, poznanie ma równocześnie dostarczyć mu rozrywkę. Dzieło adabowe nie jest tekstem o zwartej narracji, składa się z warstwy odautorskiej i cytowanej. Przy czym warstwa cytowana z reguły przeważa nad odautorską i jest zbudowana z małych form literackich, wśród których przeważają anegdoty. Te czynniki – przesłanie adabu, obowiązkowe powaga i żart, budowa dzieła oraz określone przez tradycje wzorce zachowań zdeterminowały pewne typy bohaterów charakterystycznych dla adabu. Celem artykułu jest przybliżenie najbardziej typowych bohaterów –pozytywnych lub negatywnych - wybranych dzieł adabowych. pl
dc.subject.pl skąpiec pl
dc.subject.pl pieczeniarz pl
dc.subject.pl głupiec pl
dc.subject.pl literatura adabowa pl
dc.subject.pl średniowieczna literatura arabska pl
dc.subject.en miser pl
dc.subject.en sponger pl
dc.subject.en foolish pl
dc.subject.en adab literature pl
dc.subject.en medieval Arabic literature pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Orient w literaturze - literatura w oriencie : spotkania pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Ostafin, Barbara: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Orientalistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)