Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ocena i wnioski wynikające z wykonywania przez organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego upoważnień ustawowych do wydawania aktów prawa miejscowego w przedmiocie stypendiów sportowych

Ocena i wnioski wynikające z wykonywania przez organy ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa