Jagiellonian University Repository

Ocena i wnioski wynikające z wykonywania przez organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego upoważnień ustawowych do wydawania aktów prawa miejscowego w przedmiocie stypendiów sportowych

Ocena i wnioski wynikające z wykonywania przez organy ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa