Jagiellonian University Repository

Skuteczność normatywna polskiego systemu prawnej ochrony dziedzictwa sportowego

Skuteczność normatywna polskiego systemu prawnej ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa