Jagiellonian University Repository

Problemy ochrony prawnej sportowego dziedzictwa kulturowego i mechanizmy prawa sportowego = Problems of legal protection of sports cultural heritage and mechanisms of sports law

Problemy ochrony prawnej sportowego dziedzictwa ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa