Jagiellonian University Repository

Request a copy of the document

pcg.skipToMenu

Request a copy of the document

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person

Przedkontraktowa odpowiedzialnosc odszkodowawcza z tytułu nieuczciwych negocjacji

  1. This email address is used for sending the document.
  2. Files