Jagiellonian University Repository

Skazane na sukces? : parametry sukcesu publicznych instytucji kultury

pcg.skipToMenu

Skazane na sukces? : parametry sukcesu publicznych instytucji kultury

Show full item record

dc.contributor.author Gaweł, Łukasz [SAP11017669] pl
dc.date.accessioned 2018-11-27T11:52:34Z
dc.date.available 2018-11-27T11:52:34Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2084-5189 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/61741
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Skazane na sukces? : parametry sukcesu publicznych instytucji kultury pl
dc.title.alternative Destined for greatness? : parameters of success of public institutions pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 27-35 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 34 pl
dc.identifier.weblink http://www.wzr.ug.edu.pl/nauka/index.php?str=541 pl
dc.abstract.pl Artykuł omawia problem definiowania parametrów sukcesu dla publicznych instytucji kultury. Wciąż nierozstrzygniętym problemem pozostaje znalezienie równowagi pomiędzy wymiarem działalności misyjnej takich organizacji, a kluczowymi dla zarządzania kryteriami sprawności i skuteczności. W tym kontekście istotna jest również refleksja na temat tego, które elementy kultury organizacyjnej z sektora komercyjnego powinny być przenoszone do sektora publicznego oraz rola dyrektora i organizatora w kontekście przeprowadzanej zmiany tego obszaru. pl
dc.abstract.en This article analyses the problem of defining the parameters of success for public cultural institutions. An equilibrium between the missionary character of those institutions and crucial for management criteria of efficiency and efficacy is yet to be found. The authors argue that this problem cannot be solved without answering questions such as which parts of organisational culture should be moved from the commercial sector to the public one or what role should the director or organizer undertake in such a process. pl
dc.subject.pl sprawność i skuteczność zarządzania pl
dc.subject.pl publiczna instytucja kultury pl
dc.subject.pl sukces pl
dc.subject.pl menedżer pl
dc.subject.pl organizator pl
dc.subject.en efficiency and efficacy of management pl
dc.subject.en public cultural institution pl
dc.subject.en success pl
dc.subject.en manager pl
dc.subject.en organizer pl
dc.description.volume 16 pl
dc.description.number 1, cz.1 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.journal Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance pl
dc.title.volume Sukces organizacji : przejawy i uwarunkowania : systemy zarządzania potencjałem proinnowacyjnym organizacji pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-11-02 pl
dc.participation Gaweł, Łukasz: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kultury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 10


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)