Jagiellonian University Repository

Oferta edukacyjna brytyjskich uczelni kształcących bibliotekarzy i pracowników informacji

pcg.skipToMenu

Oferta edukacyjna brytyjskich uczelni kształcących bibliotekarzy i pracowników informacji

Show full item record

dc.contributor.author Sapa, Remigiusz [SAP11014865] pl
dc.date.accessioned 2018-11-27T11:28:34Z
dc.date.available 2018-11-27T11:28:34Z
dc.date.issued 2005 pl
dc.identifier.issn 0033-202X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/61736
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Oferta edukacyjna brytyjskich uczelni kształcących bibliotekarzy i pracowników informacji pl
dc.title.alternative Education opportunities for librarians and information specialists at British universities pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 161-175 pl
dc.identifier.weblink http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe/przedmiot/?book_id=153 pl
dc.abstract.pl W artykule przeanalizowano ofertę edukacyjną wybranych brytyjskich ośrodków kształcących bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej na poziomie uniwersyteckim. Analizie poddano ofertę studiów, długość i relacje między różnymi trybami, relacje ilościowe między przedmiotami obowiązkowymi i fakultatywnymi, wymagania wstępne na studia magisterskie oraz przedmioty wykładane w ramach kierunków studiów, których nazwy zawierają bezpośrednie odniesienia zarówno do bibliotekoznawstwa, jak i informacji naukowej. Sformułowane na tej podstawie refleksje koncentrują się na strategii rozwoju polskich ośrodków. pl
dc.abstract.en The author analyses education opportunities at selected British university departments offering courses for librarians and information specialists. The analysis has included available degrees and titles, duration and relationship between various modes of study (full-time, part-time and distance) as well as between core and optional modules. Furthermore, the entry requirements for master (second degree) studies are analysed. University courses the titles of which directly imply their relationship to information and library science are analysed in greater detail. The resulting conclusions refer to the strategy for the development of LIS institutions in Poland. pl
dc.description.volume 73 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.eissn 2545-2487 pl
dc.title.journal Przegląd Biblioteczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-11-27 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska