Jagiellonian University Repository

Trwanie dźwięku : muzyka i muzyczność w poezji Czesława Miłosza

Trwanie dźwięku : muzyka i muzyczność w poezji ...

Show full item record

dc.contributor.author Ligęza, Wojciech [SAP11011185] pl
dc.contributor.editor Fiut, Aleksander [SAP11006238] pl
dc.date.accessioned 2018-11-27T07:05:43Z
dc.date.available 2018-11-27T07:05:43Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.isbn 978-83-08-04807-8 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/61642
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Trwanie dźwięku : muzyka i muzyczność w poezji Czesława Miłosza pl
dc.title.alternative Duration of sound : music and musicality in Czesław Miłosz's poetry pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Literackie pl
dc.description.physical 264-276 pl
dc.description.additional Pierwodruk w: Intersemiotyczność : literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), Kraków 2004 pl
dc.subject.pl Czesław Miłosz pl
dc.subject.pl muzyka pl
dc.subject.en Czesław Miłosz pl
dc.subject.en music pl
dc.description.publication 0,63 pl
dc.title.container Poznawanie Miłosza. 3, 1999-2010 pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)