Jagiellonian University Repository

IV Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich : archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego (Szczecin, 12-13 września 2002 r.)

pcg.skipToMenu

IV Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich : archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego (Szczecin, 12-13 września 2002 r.)

Show full item record

dc.contributor.author Kocój, Maria [SAP11007331] pl
dc.date.accessioned 2018-11-26T14:10:25Z
dc.date.available 2018-11-26T14:10:25Z
dc.date.issued 2002 pl
dc.identifier.issn 0033-202X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/61619
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title IV Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich : archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego (Szczecin, 12-13 września 2002 r.) pl
dc.title.alternative 4th Convention of Polish Archivists : archives and archivists in the information society (Szczecin, September 12-13, 2002) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 352-354 pl
dc.description.additional Tekst jest sprawozdaniem pl
dc.identifier.weblink http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe/przedmiot/?book_id=73 pl
dc.abstract.en Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.description.volume 70 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.eissn 2545-2487 pl
dc.title.journal Przegląd Biblioteczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-11-26 pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska