Jagiellonian University Repository

IV Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich : archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego (Szczecin, 12-13 września 2002 r.)

pcg.skipToMenu

IV Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich : archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego (Szczecin, 12-13 września 2002 r.)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska