Jagiellonian University Repository

Etos chłopski dawniej i dziś : inspiracje książką Tadeusza Chrobaka oraz badaniami wiejskich terenów powiatu nowosądeckiego : refleksje

Etos chłopski dawniej i dziś : inspiracje książką ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska