Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Irańskie nomina agentis z sufiksem -tarAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Filologiczny nie afiliował
Paraskiewicz Kinga

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Filologiczny
Paraskiewicz Kinga

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Filologiczny
Paraskiewicz Kinga