Jagiellonian University Repository

"A" i "the" dla uczniów z wyobraźnią : efekty zastosowania gramatyki kognitywnej w klasie

pcg.skipToMenu

"A" i "the" dla uczniów z wyobraźnią : efekty zastosowania gramatyki kognitywnej w klasie

Show full item record

dc.contributor.author Król-Markefka, Agnieszka [SAP11118856] pl
dc.date.accessioned 2018-11-26T08:06:26Z
dc.date.available 2018-11-26T08:06:26Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 1429-2173 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/61505
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses *
dc.title "A" i "the" dla uczniów z wyobraźnią : efekty zastosowania gramatyki kognitywnej w klasie pl
dc.title.alternative "A" and "the" for students with imagination : the effects of applying cognitive grammar in the classroom pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 207-219 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 218-219. Streszcz. ang. pl
dc.identifier.weblink http://poltowneo.org/images/neofilolog/neofilolog35.pdf#page=207 pl
dc.description.number 35 pl
dc.title.journal Neofilolog pl
dc.title.volume Badania glottodydaktyczne w praktyce pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-11-23 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych