Jagiellonian University Repository

Dekontekstualizacja i rekontekstualizacja w dyskursie naukowym i artystycznym

pcg.skipToMenu

Dekontekstualizacja i rekontekstualizacja w dyskursie naukowym i artystycznym

Show full item record

dc.contributor.author Chrzanowska-Kluczewska, Elżbieta [SAP11014093] pl
dc.date.accessioned 2018-11-26T07:26:18Z
dc.date.available 2018-11-26T07:26:18Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 0032-3802 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/61496
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Dekontekstualizacja i rekontekstualizacja w dyskursie naukowym i artystycznym pl
dc.title.alternative Decontextualization and recontextualization in scientific and artistic discourse pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 185-196 pl
dc.description.additional Streszcz. s. 194. Bibliogr. s. 194-196. pl
dc.identifier.weblink http://mbc.malopolska.pl/publication/96505​ pl
dc.subject.en decontextualization pl
dc.subject.en recontextualization pl
dc.subject.en defamiliarization pl
dc.subject.en tension/conflict of contexts pl
dc.description.volume 66 pl
dc.description.publication 0,83 pl
dc.description.publication 0,83 pl
dc.title.journal Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-11-26 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 60 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2010 A]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa