Jagiellonian University Repository

Rodzinne gospodarstwa rolne w społecznościach wiejskich : zmiany organizacji życia społecznego wsi w świecie nowoczesnym i ponowoczesnym

pcg.skipToMenu

Rodzinne gospodarstwa rolne w społecznościach wiejskich : zmiany organizacji życia społecznego wsi w świecie nowoczesnym i ponowoczesnym

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa