Jagiellonian University Repository

Cyfrowa nauka - cyfrowe publikacje - cyfrowe biblioteki

Cyfrowa nauka - cyfrowe publikacje - cyfrowe biblioteki

Show full item record

dc.contributor.author Nahotko, Marek [SAP11116142] pl
dc.date.accessioned 2018-11-21T13:33:30Z
dc.date.available 2018-11-21T13:33:30Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.issn 0033-202X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/61117
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Cyfrowa nauka - cyfrowe publikacje - cyfrowe biblioteki pl
dc.title.alternative Digital science - digital publications - digital libraries pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 7-28 pl
dc.identifier.weblink http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe/przedmiot/?book_id=281 pl
dc.abstract.pl W artykule przedstawiono nowe sposoby naukowego publikowania elektronicznego, w tym zgodnego z zasadami publikowania Open Access, takie jak czasopisma elektroniczne i repozytoria e-tekstów. Opisano także inne rodzaje publikowania elektronicznego, głównie biblioteki cyfrowe oraz udział bibliotekarzy w ich tworzeniu i ich miejsce w nowej organizacji badań naukowych, których przejawem są kolaboratoria. Przedstawiono ideę globalnej biblioteki cyfrowej, skupiającej wszystkie rodzaje publikacji cyfrowych. Podjęto próbę wskazania trendów w publikowaniu elektronicznym, mające największy wpływ na przyszłość komunikacji naukowej. pl
dc.abstract.en The article discusses new methods of scientific e-publishing, including those conforming to Open Access principles, such as e-journals and electronic repositories. Other types of electronic publishing are described, in particular digital libraries, the role performed in their development by librarians and the place for those libraries within a new framework of scientific research, the example of which are so-called “collaboratories” . The idea of a global digital library is presented. An attempt is made to point to the trends in e-publishing which may be most influential in the contemporary scholarly communication. pl
dc.subject.pl komunikacja naukowa pl
dc.subject.pl publikacje elektroniczne pl
dc.subject.pl czasopisma elektroniczne pl
dc.subject.pl repozytoria e-tekstów pl
dc.subject.pl biblioteki cyfrowe pl
dc.subject.pl kolaboratoria pl
dc.subject.pl globalna biblioteka cyfrowa pl
dc.subject.en scholary communication pl
dc.subject.en e-publications pl
dc.subject.en e-journals pl
dc.subject.en electronic repositories pl
dc.subject.en digital libraries pl
dc.subject.en collaboratories pl
dc.subject.en global digital library pl
dc.description.volume 75 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 2545-2487 pl
dc.title.journal Przegląd Biblioteczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-11-21 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska