Jagiellonian University Repository

Hirsz (Hirsch) Meremiński-Kossowski

Hirsz (Hirsch) Meremiński-Kossowski

Show full item record

dc.contributor.author Köhler, Piotr [SAP11012216] pl
dc.date.accessioned 2015-04-29T10:42:32Z
dc.date.available 2015-04-29T10:42:32Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0043-5090 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/6108
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Hirsz (Hirsch) Meremiński-Kossowski pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 60-64 pl
dc.description.additional Art. znajduje się w dziale: Leksykon Botaników Polskich = Dictionary of Polish Botanists; cz. 84 pl
dc.identifier.weblink https://pbsociety.org.pl/default/wp-content/uploads/2015/03/wb.2014.009_ev_s.pdf pl
dc.subject.pl Meremiński-Kossowski Hirsz (1897-1945) pl
dc.subject.pl biografie pl
dc.subject.pl botanicy polscy pl
dc.subject.pl historia botaniki pl
dc.subject.en Meremiński-Kossowski Hirsch (1897-1945) pl
dc.subject.en biographies pl
dc.subject.en Polish botanists pl
dc.subject.en history of botany pl
dc.description.volume 58 pl
dc.description.number 1-2 pl
dc.description.points 5 pl
dc.identifier.eissn 2543-6503 pl
dc.title.journal Wiadomości Botaniczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2013-07-10 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Botaniki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 2


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska