Jagiellonian University Repository

Request a copy of the document

pcg.skipToMenu

Request a copy of the document

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person

Modalność epistemiczna w strategii argumentacyjnej : na materiale tekstów reprezentujących współczesny rosyjski dyskurs polityczny

  1. This email address is used for sending the document.
  2. Files