Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wpływ penalnego populizmu na tworzenie prawa : perspektywa mediocentryczna

Wpływ penalnego populizmu na tworzenie prawa : ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Copyright Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Copyright