Jagiellonian University Repository

"Byliśmy młode chłopaki, razem w tej kupie gnoju" : odpolitycznienie pamięci narodowej i rewizjonizm historyczny w pierwszowojennych powieściach Toma Phelana i Sebastiana Barry'ego

"Byliśmy młode chłopaki, razem w tej kupie gnoju" : ...

Show full item record

dc.contributor.author Piątek, Beata [SAP11014638] pl
dc.date.accessioned 2018-11-20T14:45:54Z
dc.date.available 2018-11-20T14:45:54Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/60986
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title "Byliśmy młode chłopaki, razem w tej kupie gnoju" : odpolitycznienie pamięci narodowej i rewizjonizm historyczny w pierwszowojennych powieściach Toma Phelana i Sebastiana Barry'ego pl
dc.title.alternative "We were young boys, together in this pile of shit" : depoliticisation of national memory and historical revisionism in the WWI novels of Tom Phelan and Sebastian Barry pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 134-151 pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/publication/63380 pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia obraz I wojny światowej w powieściach dwóch współczesnych pisarzy irlandzkich - Toma Phelana i Sebastiana Barry'ego. Obydwaj podejmują próbę odpolitycznienia pamięci narodowej i przepracowania traumy zbiorowej jaką dla Irlandczyków stanowi Wielka Wojna. Przywracając pamięci zbiorowej losy zmarginalizowanych i długo zapomnianych żołnierzy irlandzkich, którzy walczyli w szeregach brytyjskiej armii, pisarze starają się pogodzić naród z przeszłością i przygotować grunt pod budowę lepszej przyszłości. pl
dc.abstract.en The text explores the fiction of two contemporary Irish writers - Tom Phelan and Sebastian Barry. Both try to depoliticize national memory and work through the collective trauma of the war. Phelan's "The Canal Bridge" (2005) and Barry's "A Long Long Way" (2005) recall the traumatic experience of thousands of Irishmen who fought in the British army in World War I. By returning the marginalised events to the national memory, the two writers come to terms with the past and prepare the ground for a better future. pl
dc.subject.pl Wielka Wojna pl
dc.subject.pl Irlandia pl
dc.subject.pl pamięć narodowa pl
dc.subject.pl antynostalgia pl
dc.subject.en Great War pl
dc.subject.en Ireland pl
dc.subject.en national memory pl
dc.subject.en anti-nostalgia pl
dc.description.number 4 (172) pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.eissn 2545-2061 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Wielka wojna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-11-20 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Angielskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
.pointsMNiSW [2018 C]: 15


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)