Jagiellonian University Repository

A report from the "Ex Nihilo: Zero Conference", Bologna, Italy, June 18th - 22nd 2017

pcg.skipToMenu

A report from the "Ex Nihilo: Zero Conference", Bologna, Italy, June 18th - 22nd 2017

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa