Jagiellonian University Repository

Współpraca czy rywalizacja : Rosja i Chiny w Arktyce

Współpraca czy rywalizacja : Rosja i Chiny w Arktyce

Show full item record

dc.contributor.author Gacek, Łukasz [SAP11019613] pl
dc.date.accessioned 2018-11-20T14:05:34Z
dc.date.available 2018-11-20T14:05:34Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1733-2680 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/60966
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Współpraca czy rywalizacja : Rosja i Chiny w Arktyce pl
dc.title.alternative Cooperation or Competition : Russia and China in the Arctic pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 143-158 pl
dc.identifier.weblink http://hdl.handle.net/11315/22988 pl
dc.subject.pl Chiny pl
dc.subject.pl Rosja pl
dc.subject.pl Arktyka pl
dc.subject.pl północna droga morska pl
dc.subject.pl Polarny Jedwabny Szlak pl
dc.subject.pl energetyka pl
dc.subject.en China pl
dc.subject.en Russia pl
dc.subject.en Arctic pl
dc.subject.en northern sea route pl
dc.subject.en Polar Silk Road pl
dc.subject.en energy pl
dc.description.volume 15 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 1,1 pl
dc.identifier.eissn 2451-0610 pl
dc.title.journal Krakowskie Studia Międzynarodowe pl
dc.title.volume Współpraca Chińskiej Republiki Ludowej z Federacją Rosyjską a nowy wymiar stosunków międzynarodowych w XXI wieku. Część 1 : Znaczenie współpracy Chin i Rosji dla kształtowania nowego porządku międzynarodowego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-04-04 pl
dc.participation Gacek, Łukasz: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska