Jagiellonian University Repository

E-mailowanie jako czynnik wspierający włączanie do społeczeństwa informacyjnego (wybrane przykłady, m.in. projekt Unii Europejskiej e-TEN EURIDICE)

E-mailowanie jako czynnik wspierający włączanie do ...

Show full item record

dc.contributor.author Kocój, Maria [SAP11007331] pl
dc.contributor.editor Kocój, Maria [SAP11007331] pl
dc.date.accessioned 2018-11-20T13:06:08Z
dc.date.available 2018-11-20T13:06:08Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.isbn 83-921593-1-4 pl
dc.identifier.isbn 978-83-921593-1-5 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/60930
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title E-mailowanie jako czynnik wspierający włączanie do społeczeństwa informacyjnego (wybrane przykłady, m.in. projekt Unii Europejskiej e-TEN EURIDICE) pl
dc.title.alternative E-mailing as an factor facilitating inclusion into the information society (selected examples, including an European project e-TEN EURIDICE) pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 12-18 pl
dc.description.additional Dok. elektr. z serii III : ePublikacje Instytutu INIB UJ pl
dc.identifier.weblink http://www.inib.uj.edu.pl/wydawnictwa-iinib-uj/seria-3/02 pl
dc.abstract.pl Na podstawie badań w internecie omówiono kierunki rozwoju e-mailowania oraz towarzyszących nowych zjawisk społecznych. Przedstawiono wpływ tworzenia e-mailowych grup formalnych i nieformalnych na kształtowanie postaw w społeczeństwie informacyjnym. Specjalną uwagę poświęcono znaczeniu e-mailowania w wypełnianiu zadań naukowych m.in. na przykładzie projektu e-TEN EURIDICE. pl
dc.abstract.en The author, analyzing research findings, describes the directions of e-mailing development and its attendant new social phenomena. Furthermore, the impact of creating formal and informal groups on attitudes within the information society is discussed. Special emphasis is placed on the importance of e-mailing in fulfilling scientific tasks on the example of e-TEN EURIDICE project. pl
dc.subject.pl e-mailowanie pl
dc.subject.pl e-TEN EURIDICE pl
dc.subject.pl e-włączanie pl
dc.subject.pl Internet pl
dc.subject.pl społeczeństwo informacyjne pl
dc.subject.en e-inclusion pl
dc.subject.en e-mailing pl
dc.subject.en e-TEN EURIDICE pl
dc.subject.en information society pl
dc.subject.en Internet pl
dc.description.series ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, ISSN 1896-3846; nr 2 pl
dc.description.conftype international pl
dc.title.container E-włączenie czy e-wyobcowanie? : e-inicjatywy bibliotek, archiwów, muzeów i uczelni w walce z alienacją społeczną w Polsce i na świecie = E-inclusion or e-isolation? : e-initiatives of libraries, archives, museums and universities to combat social exclusion in Poland and abroad pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-11-20 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference XII Międzynarodowa Środowiskowa Konferencja Naukowa "E-włączenie czy e-wyobcowanie? E-inicjatywy bibliotek, archiwów, muzeów i uczelni w walce z alienacją społeczną w Polsce i na świecie"; 2006-06-05; 2006-06-06; Kraków; Polska; ; ; ; pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)