Jagiellonian University Repository

Metadane dla obiektów kultury

Metadane dla obiektów kultury

Show full item record

dc.contributor.author Nahotko, Marek [SAP11116142] pl
dc.contributor.editor Kocój, Maria [SAP11007331] pl
dc.date.accessioned 2018-11-20T09:00:52Z
dc.date.available 2018-11-20T09:00:52Z
dc.date.issued 2005 pl
dc.identifier.isbn 83-921593-5-7 pl
dc.identifier.isbn 978-83-921593-5-3 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/60879
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Metadane dla obiektów kultury pl
dc.title.alternative Metadata for cultural objects pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : IINiB UJ pl
dc.description.physical 29-34 pl
dc.description.additional Dok. elektr. z serii III : ePublikacje Instytutu INIB UJ pl
dc.identifier.weblink http://www.inib.uj.edu.pl/wydawnictwa-iinib-uj/seria-3/01 pl
dc.abstract.pl W referacie przedstawiono ogólne zagadnienia dotyczące opracowania informacji o obiektach kultury przy pomocy metadanych. Wyróżniono metadane dla obiektów cyfrowych (reprodukcji, kopii, stron Web) i dla obiektów fizycznych, metadane stosowane na różnym poziomie kolekcji oraz przedstawiono sposoby ich łączenia z obiektem cyfrowym. Wskazano na standardy metadanych stosowanych dla obiektów kultury, dzieląc je na standardy służące do opisu obiektów i standardy pozwalające także na zarządzanie nimi. pl
dc.abstract.en The author presents general issues regarding preparing information on cultural objects by means of metadata and separately discusses metadata for digital objects (reproductions, copies, Web sites) and for physical ones as well as those adequate for different levels of collections. Furthermore, the methods of linking metadata with digital objects are presented. Existing metadata standards for cultural objects are divided in this paper into two groups: those serving only for describing objects and those, which also make it possible to manage them. pl
dc.subject.pl Internet pl
dc.subject.pl metadane pl
dc.subject.pl obiekty kultury pl
dc.subject.pl standardy pl
dc.subject.en cultural objects pl
dc.subject.en Internet pl
dc.subject.en metadata pl
dc.subject.en standards pl
dc.description.series ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, ISSN 1896-3846; nr 1 pl
dc.description.conftype international pl
dc.title.container Informacja o obiektach kultury i Internet = Information on cultural objects and Internet pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-11-20 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference XI Międzynarodowa Środowiskowa Konferencja Naukowa "Informacja o obiektach kultury i Internet" ; 2005-06-06; 2005-06-07; Kraków; Polska; ; ; ; pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)