Jagiellonian University Repository

Czy diabeł może być zbawiony? : Leszek Kołakowski czyta Kanta

pcg.skipToMenu

Czy diabeł może być zbawiony? : Leszek Kołakowski czyta Kanta

Show full item record

dc.contributor.author Szklarska, Anna [USOS11287] pl
dc.date.accessioned 2018-11-19T14:29:56Z
dc.date.available 2018-11-19T14:29:56Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/60827
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Czy diabeł może być zbawiony? : Leszek Kołakowski czyta Kanta pl
dc.title.alternative Can the Devil be saved? : Leszek Kołakowski's reading of Kant pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 42-74 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 72-73 pl
dc.identifier.weblink https://edukacjaetyczna.pl/wp-content/uploads/2017/17_2_Szklarska.pdf pl
dc.abstract.pl Artykuł stanowi pogłębione studium na temat filozofii moralnej, antropologii filozoficznej oraz filozofii politycznej Immanuela Kanta. Drugim celem, jaki postawiła sobie autorka jest wyjaśnienie dlaczego zdaniem Leszka Kołakowskiego etyka Kanta ma fundamentalne znaczenie dla przetrwania zachodniej cywilizacji. Czy rzeczywiście i w jakim sensie Kant dostarcza nam argumentów w toczących się współcześnie sporach bioetycznych? pl
dc.abstract.en The article presents a deep study of Immanuel Kant’s moral philosophy, philosophical anthropology and political philosophy. The second goal of the author is to explain why is ethics essential for wester civilisation’s survival, according to Leszek Kołakowski. Does Kant in fact provide us with arguments in contemporary bioethical disputes. pl
dc.subject.pl Kant pl
dc.subject.pl Kołakowski pl
dc.subject.pl diabeł pl
dc.subject.pl etyka pl
dc.subject.pl zło pl
dc.subject.en Kant pl
dc.subject.en Kołakowski pl
dc.subject.en devil pl
dc.subject.en ethics pl
dc.subject.en evil pl
dc.description.number 14 pl
dc.identifier.doi 10.24917/20838972.14.4. pl
dc.identifier.eissn 2083-8972 pl
dc.title.journal Edukacja Etyczna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-10-31 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska