Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Miasta ocalone Czesława MiłoszaPublication affiliation to faculty

author/editor Wydział Polonistyki Not affiliated
Ligęza Wojciech
Zabierowski, Stefan

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Polonistyki
Ligęza Wojciech
Zabierowski, Stefan

Author's area of expertise

author/editor Wydział Polonistyki
Ligęza Wojciech
Zabierowski, Stefan