Jagiellonian University Repository

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Status osoby duchownej we współczesnym państwie, Bańska Bystrzyca - Badin (Słowacja), 11-13 września 2017 r.

pcg.skipToMenu

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Status osoby duchownej we współczesnym państwie, Bańska Bystrzyca - Badin (Słowacja), 11-13 września 2017 r.

Show full item record

dc.contributor.author Ożóg, Michał [USOS79638] pl
dc.date.accessioned 2018-11-19T12:41:13Z
dc.date.available 2018-11-19T12:41:13Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2081-8882 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/60776
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Status osoby duchownej we współczesnym państwie, Bańska Bystrzyca - Badin (Słowacja), 11-13 września 2017 r. pl
dc.title.alternative International scientific conference The status of the ecclestiastical person in the contemporary state, Banská Bystrica - Badin (Slovakia), 11-13 September 2017 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 423-426 pl
dc.identifier.weblink http://www.kul.pl/files/214/studia_20/spr._michal_ozog_studia_z_prawa_wyznaniowego_t.20.2017.pdf pl
dc.description.volume 20 pl
dc.description.publication 0,19 pl
dc.identifier.doi 10.31743/spw.277 pl
dc.identifier.eissn 2544-3003 pl
dc.title.journal Studia z Prawa Wyznaniowego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-11-19 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa