Jagiellonian University Repository

Regionalizm w Afryce, Azji i Bliskim Wschodzie

Regionalizm w Afryce, Azji i Bliskim Wschodzie

Show full item record

dc.contributor.author Mania, Andrzej [SAP11008034] pl
dc.contributor.author Grabowski, Marcin [SAP14000440] pl
dc.contributor.author Mormul, Joanna [SAP14011913] pl
dc.contributor.editor Mania, Andrzej [SAP11008034] pl
dc.contributor.editor Grabowski, Marcin [SAP14000440] pl
dc.contributor.editor Mormul, Joanna [SAP14011913] pl
dc.date.accessioned 2018-11-19T12:18:49Z
dc.date.available 2018-11-19T12:18:49Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-83-62751-79-2 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/60768
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Regionalizm w Afryce, Azji i Bliskim Wschodzie pl
dc.title.alternative Regionalism in Africa, Asia and the Middle East pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych pl
dc.pubinfo : Wydawnictwo Rambler pl
dc.description.physical 11-27 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 24-26. Rec. materiąły z VII Ogólnopolskiej Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych - "Myśleć globalnie, działać regionalnie: studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych" (Kraków, listopad 2017) pl
dc.abstract.pl Problem regionalizmu w stosunkach międzynarodowych zyskuje stopniowo na znaczeniu, w szczególności w kontekście głoszonego odwrotu od procesów globalizacji. O ile lata 90. XX wieku zdecydowanie wskazywały na procesy współpracy i integracji w skali całego globu, o tyle początek XXI wieku pokazuje, że integracja na niższym poziomie, regionalnym, a czasem między- czy transregionalnym, jest zjawiskiem, które w coraz większym stopniu zaczyna dominować w systemie globalnym. Regionalizm możemy postrzegać, co zwykle się dzieje, w kontekście integracji czy współpracy, ale także w kontekście rywalizacji ograniczonej do podsystemu regionalnego. To właśnie problemy podsystemów regionalnych są dominującym tematem niniejszej pracy . Szczególny nacisk położono tutaj na kwestie regionalne w Azji, Afryce, ale też w regionie Bliskiego Wschodu, który w jakiś sposób przynależy do obu powyższych, ale jednocześnie ze względu na specyfikę polityczną, społeczną czy kulturową zasługuje na odmienne potraktowanie. pl
dc.subject.pl regionalizm pl
dc.subject.pl Azja pl
dc.subject.pl Afryka pl
dc.subject.pl Bliski Wschód pl
dc.subject.pl integracja regionalna pl
dc.subject.pl teorie integracji pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Problemy regionalne Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu u progu XXI wieku pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.sourceinfo liczba autorów 15; liczba stron 277; liczba arkuszy wydawniczych 11; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)