Jagiellonian University Repository

Development perspectives and problems accompanying the regeneration of Zabłocie (Kraków) over the years

pcg.skipToMenu

Development perspectives and problems accompanying the regeneration of Zabłocie (Kraków) over the years

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska