Jagiellonian University Repository

O powieściowej epistemologii

pcg.skipToMenu

O powieściowej epistemologii

Show full item record

dc.contributor.author Łebkowska, Anna [SAP11010087] pl
dc.date.accessioned 2018-11-19T07:47:21Z
dc.date.available 2018-11-19T07:47:21Z
dc.date.issued 2005 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/60692
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title O powieściowej epistemologii pl
dc.title.alternative About novel epistemology pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 109-116 pl
dc.description.additional Na marginesie: Zofia Mitosek, Poznanie (w) powieści. Od Balzaka do Masłowskiej, Kraków 2003 pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/Content/52482/WA248_69394_P-I-2524_lebkow-o-powiescio.pdf pl
dc.subject.pl Zofia Mitosek pl
dc.subject.pl epistemologia literacka pl
dc.subject.en Zofia Mitosek pl
dc.subject.en literary epistemology pl
dc.description.number 5 (95) pl
dc.description.publication 0,56 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Metafory, które wiedzą pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-10-31 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych pl
dc.subtype Overview pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa