Jagiellonian University Repository

Kosmos powtórzeń Witolda Gombrowicza

pcg.skipToMenu

Kosmos powtórzeń Witolda Gombrowicza

Show full item record

dc.contributor.author Czabanowska-Wróbel, Anna [SAP11012793] pl
dc.date.accessioned 2018-11-19T07:05:15Z
dc.date.available 2018-11-19T07:05:15Z
dc.date.issued 2005 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/60649
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Kosmos powtórzeń Witolda Gombrowicza pl
dc.title.alternative Cosmos of repeats by Witold Gombrowicz pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 79-90 pl
dc.description.additional Tekst oparty na referacie wygłoszonym na konferencji: Witold Gombrowicz - nasz współczesny, dn. 22-27 marzec 2004 r., Kraków pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/Content/52246/WA248_68744_P-I-2524_czaban-kosmos.pdf pl
dc.abstract.pl Autorka dowodzi, iż chwyty związane z powtórzeniem pochodzące z różnych poziomów dzieła łączą się u Gombrowicza w celowy sposób - w każdym przypadku retoryka staje się filozofią. pl
dc.subject.pl Witold Gombrowicz pl
dc.subject.pl Søren Kierkegaard pl
dc.subject.pl powtórzenie pl
dc.subject.en Witold Gombrowicz pl
dc.subject.en Søren Kierkegaard pl
dc.subject.en repeating pl
dc.description.number 3 (93) pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Gombrowicz: poza międzyludzkim pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-10-31 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa