Jagiellonian University Repository

Socio-economic problems during Natura 2000 site selection process

pcg.skipToMenu

Socio-economic problems during Natura 2000 site selection process

Show full item record

dc.contributor.author Grodzińska-Jurczak, Małgorzata [SAP11015740] pl
dc.contributor.author Boćkowski, Mariusz [USOS1774] pl
dc.contributor.author Tusznio, Joanna [SAP13015354] pl
dc.contributor.author Pietrzyk-Kaszyńska, Agata [SAP13016980] pl
dc.date.accessioned 2018-11-16T22:26:41Z
dc.date.available 2018-11-16T22:26:41Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1733-4233 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/60604
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Socio-economic problems during Natura 2000 site selection process pl
dc.title.alternative Problemy społeczno-ekonomiczne przy wyznaczaniu obszarów natura 2000 w Polsce pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 64-69 pl
dc.description.additional Joanna Tusznio podpisana: Joanna Cent pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/publication/107276/edition/92950/content pl
dc.subject.pl Natura 2000 pl
dc.subject.pl zarządzanie ochroną przyrody pl
dc.subject.pl artycypacja społeczna pl
dc.subject.en Natura 2000 pl
dc.subject.en nature conservation management pl
dc.subject.en public participation pl
dc.description.volume 9 pl
dc.title.journal Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-05-08 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Nauk o Środowisku pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0