Jagiellonian University Repository

Imprimer les émotions : stratégies du narrateur dans la quatrième "Histoire tragique" de Bénigne Poissenot

pcg.skipToMenu

Imprimer les émotions : stratégies du narrateur dans la quatrième "Histoire tragique" de Bénigne Poissenot

Show full item record

dc.contributor.author Marczuk-Szwed, Barbara [SAP11010876] pl
dc.date.accessioned 2018-11-16T16:24:26Z
dc.date.available 2018-11-16T16:24:26Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0137-2475 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/60588
dc.language fre pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Imprimer les émotions : stratégies du narrateur dans la quatrième "Histoire tragique" de Bénigne Poissenot pl
dc.title.alternative To imprint emotions : narrator's strategy in the fourth "Histoire tragique" by Bénigne Poissenot pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 85-97 pl
dc.subject.en Renaissance tragic tales pl
dc.subject.en emotions in literature pl
dc.subject.en rhetoric strategy pl
dc.description.volume 45 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.14746/strop.2018.451.007 pl
dc.identifier.eissn 2084-4158 pl
dc.title.journal Studia Romanica Posnaniensia pl
dc.language.container fre pl
dc.participation Marczuk-Szwed, Barbara: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Romańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 C]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa