Jagiellonian University Repository

"Jezioro łabędzie. Zona" Jurija Iljenki jako filmowa metafora upadającego ZSRR

pcg.skipToMenu

"Jezioro łabędzie. Zona" Jurija Iljenki jako filmowa metafora upadającego ZSRR

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa