Jagiellonian University Repository

Koncepcje tradycyjnej i nowoczesnej administracji publicznej

Koncepcje tradycyjnej i nowoczesnej administracji publicznej

Show full item record

dc.contributor.author Kuzionko-Ochrymiuk, Ewa pl
dc.contributor.editor Romanowska, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2018-11-16T11:46:17Z
dc.date.available 2018-11-16T11:46:17Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-65343-07-9 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/60502
dc.language pol pl
dc.rights Licencja Open Access BJ *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/oa_bj/licencja_oa_bj_v1.pdf *
dc.title Koncepcje tradycyjnej i nowoczesnej administracji publicznej pl
dc.title.alternative Congress of traditional and modern public administration pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Częstochowa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Częstochowie pl
dc.description.physical 20-32 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 31-32 pl
dc.identifier.weblink http://bluewaterfall.pl/pte/fileLibraries/pracePDF/WPE_mtaegwar_11_13_12_2017.pdf#page=21 pl
dc.abstract.pl W artykule przedstawiono analizę znaczenia administracji publicznej w Polsce, bowiem stanowi ona bardzo ważne ogniwo w gospodarce i jest nieodzownym elementem prężnie rozwijającego się społeczeństwa. Administracja publiczna jest nie tylko produktem przemian cywilizacyjnych, ale także czynnikiem, który te zmiany kreuje. Współcześnie obserwować można zmianę koncepcji administracji publicznej, od tradycyjnej do nowoczesnej, opartej o wykorzystanie usług informatycznych i zaawansowanych technologii. Celem artykułu jest analiza znaczenia administracji publicznej w Polsce na szczeblu rządowym i samorządowym. Zastosowaną metodą badawczą jest przegląd literatury. pl
dc.abstract.en In this article presents an analysis of the importance of public administration in Poland, as it constitutes a very important element in the economy and is an indispensable element of a rapidly developing society. Public administration is not only a product of civilization change, but also a factor that creates these changes. Nowadays, a change in the concept of public administration, from traditional to modern, based on the use of IT services and advanced technologies, can be observed. The aim of the article is to analyze the significance of public administration in Poland at the governmental and self-government level. The research method used is a literature review. pl
dc.subject.pl administracja publiczna pl
dc.subject.pl e-administracja pl
dc.subject.pl e-usługi pl
dc.subject.en public administration pl
dc.subject.en e-government pl
dc.subject.en e-services pl
dc.description.publication 0,85 pl
dc.title.container Współczesne problemy ekonomii : między teorią a praktyką gospodarczą w aspekcie różnorodności pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-11-16 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 13; liczba stron 196; liczba arkuszy wydawniczych 12; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Licencja Open Access BJ Except where otherwise noted, this item's license is described as Licencja Open Access BJ