Jagiellonian University Repository

Jaka twarz z tego rozbicia? : o tożsamości wypracowywanej na nowo przez pokolenie afrooptymistów

Jaka twarz z tego rozbicia? : o tożsamości wypracowywanej ...

Show full item record

dc.contributor.author Mrowińska, Agata [USOS145057] pl
dc.contributor.editor Bolęba-Bocheńska, Katarzyna [USOS131939] pl
dc.contributor.editor Błaszkowska, Marta [USOS96505] pl
dc.date.accessioned 2018-11-16T10:37:39Z
dc.date.available 2018-11-16T10:37:39Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-83-949010-5-9 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/60483
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Jaka twarz z tego rozbicia? : o tożsamości wypracowywanej na nowo przez pokolenie afrooptymistów pl
dc.title.alternative What kind of face can emerge from this scatter? : the new identity of the Afro-optimists’ generation pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo WIELE KROPEK pl
dc.description.physical 53-65 pl
dc.identifier.weblink http://www.wiele-kropek.pl/wp-content/uploads/2018/10/Twarz-maska-wizerunek.pdf pl
dc.abstract.pl Historia literatury afrykańskiej jest drogą w poszukiwaniu głosu przeciwko dyskursom egzotyzującym obraz Czarnego Kontynentu w powszechnych wyobrażeniach. Stanowi próbę zrekonstruowania rozbitej tożsamości. Artykuł ten przedstawia, jak dwa ostatnie pokolenia pisarzy afrykańskiego pochodzenia radzili sobie z tym wyzwaniem, przechodząc stopniowo z postawy zwanej afropesymistczną ku świadomie wypracowanemu, odpowiedzialnemu afrooptmizmowi pokolenia migritude pl
dc.abstract.en The history of African Literature represents the search for its own proper voice which could contradict the dominant discourses exoticizing the image of the Black Continent in the popular imagination. This voice is trying to reconstruct the African-descendent broken identity. This paper is meant to show the outcome of this battle created by the last two generations gradually abandoning the attitude of Afro-Pessimism, aiming towards the consciously elaborated and responsible Afro-Optimist answer of the migritude generation. pl
dc.subject.pl literatura afrykańska pl
dc.subject.pl afrooptymizm pl
dc.subject.pl migritude pl
dc.subject.pl tożsamość pl
dc.subject.en African literature pl
dc.subject.en migritude pl
dc.subject.en Afro-Optimism pl
dc.subject.en identity pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-949010-2-8 pl
dc.title.container Twarz-maska-wizerunek pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-11-08 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 9; liczba stron 155; liczba arkuszy wydawniczych 9; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa