Jagiellonian University Repository

Geneza koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu według wybranych doktryn religijnych

Geneza koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Licencja Open Access BJ Except where otherwise noted, this item's license is described as Licencja Open Access BJ