Jagiellonian University Repository

Mediacje w szkole : narzędzie rozwoju uczniów i nauczycieli

pcg.skipToMenu

Mediacje w szkole : narzędzie rozwoju uczniów i nauczycieli

Show full item record

dc.contributor.author Czyżowska, Natalia [USOS98095] pl
dc.date.accessioned 2018-11-16T08:27:25Z
dc.date.available 2018-11-16T08:27:25Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/60457
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Mediacje w szkole : narzędzie rozwoju uczniów i nauczycieli pl
dc.title.alternative School mediation as a tool of development of students and teachers pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 197-206 pl
dc.identifier.weblink http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/Fides2018-2DOL.pdf pl
dc.abstract.pl Mediacje w ostatnich latach cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a co za tym idzie wzrasta liczba szkół i placówek oświatowych, które wdrażają programy związane z mediacjami szkolnymi oraz rówieśniczymi. Postrzegane są one jednak przede wszystkim jako alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów czy przeciwdziałania przemocy tymczasem wyniki badań pokazują, iż wprowadzenie do szkoły mediacji może przynieść znacznie więcej pozytywnych efektów - w tym przyczynić się do rozwoju, zarówno uczniów jak i nauczycieli, między innymi w zakresie umiejętności społecznych i poznawczych. Wydaje się, że mediacje mogą zatem służyć nie tylko polubownemu rozwiązywaniu sporów, ale mogą także stanowić istotne narzędzie rozwoju. Nie da się zupełnie wyeliminować konfliktów na terenie szkoły, gdyż są one naturalnym elementem życia społecznego, można jednak wykorzystać te trudne sytuacje do edukowania uczniów. Uświadomienie sobie możliwości uczenia oraz rozwijania pewnych kompetencji za pośrednictwem mediacji może stanowić dodatkową zachętę do ich wprowadzania i praktykowania w środowisku szkolnym. pl
dc.abstract.en School mediation is primarily perceived as an alternative way to resolve conflicts or to prevent violence meanwhile research show that implement mediation programs in schools can bring much more positive effects. The article describes why we should think about mediation as a tool of development of students and teachers (in social, emotional and moral sphere) and how to start mediation program in school in the most effective way. pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.number 34 pl
dc.identifier.eissn 2082-7067 pl
dc.title.journal Fides et Ratio pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-11-13 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska