Jagiellonian University Repository

"E-eksplozja - narzędzia - metody - użytkownicy" : konferencja naukowa, Kraków, 27 marca 2014

pcg.skipToMenu

"E-eksplozja - narzędzia - metody - użytkownicy" : konferencja naukowa, Kraków, 27 marca 2014

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0