Jagiellonian University Repository

Polska szesnastowieczna propaganda wojenna w działaniu : przypadek "Atlasu Księstwa Połockiego" (1580)

pcg.skipToMenu

Polska szesnastowieczna propaganda wojenna w działaniu : przypadek "Atlasu Księstwa Połockiego" (1580)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa