Jagiellonian University Repository

Wykorzystanie danych ze skaningu laserowego do pomiaru zmian zasięgu oraz struktury pionowej roślinności semi-naturalnego odcinka doliny Wisły

Wykorzystanie danych ze skaningu laserowego do pomiaru ...

Show full item record

dc.contributor.author Gajda, Agnieszka [SAP14000677] pl
dc.date.accessioned 2015-04-28T12:36:27Z
dc.date.available 2015-04-28T12:36:27Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1644-3586 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/6007
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Wykorzystanie danych ze skaningu laserowego do pomiaru zmian zasięgu oraz struktury pionowej roślinności semi-naturalnego odcinka doliny Wisły pl
dc.title.alternative Application of laser scanning data in the analysis of the changes in vegetation vertical structure and changes in a semi-natural section of the Vistula valley pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 67-80 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 77-80 pl
dc.subject.pl zmiany zasięgu roślinności pl
dc.subject.pl struktura pionowa roślinności pl
dc.subject.pl LiDAR pl
dc.subject.en vegetation extent changes pl
dc.subject.en vertical structure of vegetation pl
dc.subject.en LiDAR pl
dc.description.number 138 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20833113PG.14.019.2701 pl
dc.identifier.eissn 2083-3113 pl
dc.title.journal Prace Geograficzne pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Gajda, Agnieszka: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska