Jagiellonian University Repository

Deeper H.E.S.S. observations of Vela Junior (RX J0852.0-4622) : morphology studies and resolved spectroscopy

pcg.skipToMenu

Deeper H.E.S.S. observations of Vela Junior (RX J0852.0-4622) : morphology studies and resolved spectroscopy

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa