Jagiellonian University Repository

Henri Michaux : dzieło wyobraźni : "Okres zielony" 1922-1927

pcg.skipToMenu

Henri Michaux : dzieło wyobraźni : "Okres zielony" 1922-1927

Show full item record

dc.contributor.author Rapak, Wacław [SAP11009081] pl
dc.date.accessioned 2015-04-28T12:35:35Z
dc.date.available 2015-04-28T12:35:35Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3817-8 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/6006
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Henri Michaux : dzieło wyobraźni : "Okres zielony" 1922-1927 pl
dc.title.alternative Henri Michaux : the work of imagination pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 246, [1] pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 235-242 s. Indeks pl
dc.abstract.pl Interpretacyjne przedsięwzięcie, jakim jest Henri Michaux – dzieło wyobraźni autorstwa Wacława Rapaka, stawia sobie za cel pierwszy przedstawienie rozwijającej się przez przeszło sześćdziesiąt lat XX wieku poetyckiej, literackiej i malarskiej twórczości Henri Michaux w kontekstach, do których klucze autor studium dobrał spośród współczesnych teorii, koncepcji i literacko-artystycznych kategorii. Zgodnie z podtytułem książki drugim celem studium jest szczegółowe przedstawienie debiutanckiego okresu twórczości Henri Michaux zwanego przez krytykę francuską „okresem zielonym”, okresu najmniej znanego, kiedy – co ma kapitalne znaczenie – powstają główne tropy, chwyty, zasady, pojawiają się dominujące w późniejszych okresach twórczości pola artystycznych poszukiwań właściwych formującej się już wtedy "pojetyce" (poïetique) dzieła Michaux. pl
dc.abstract.en Wacław Rapak’s Henri Michaux – dzieło wyobraźni (Henri Michaux: the Work of Imagination) takes an interpretive approach aiming at presenting sixty years of Henri Michaux’s poetic, literary and painterly activity through the lenses of contemporary theories, concepts and terminology of literary and visual studies. Following the hint included in the subtitle, the present study also endeavors to familiarise the readers in detail with Michaux’s early oeuvre, in French criticism referred to as "the green period". Significantly, this least known period was the time when the artist worked out his most important tropes, devices, and principles, and outlined areas of artistic enquiry dominant in his later work, specific to his unique poïetique, which had began to take shape in those early years. pl
dc.subject.pl twórczość poetycka i malarska pl
dc.subject.pl poetyka doświadczenia pl
dc.subject.pl rythme-sens-sujet pl
dc.subject.pl nowoczesność pl
dc.subject.pl bricolage pl
dc.subject.en literary and painterly activity pl
dc.subject.en rythme-sens-sujet pl
dc.subject.en modernity pl
dc.subject.en Henri Michaux’s poetic of experience pl
dc.subject.en bricolage pl
dc.description.publication 15 pl
dc.participation Rapak, Wacław: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Romańskiej pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)