Jagiellonian University Repository

Czy współpraca się opłaca? : wpływ koalicji z Niemcami na sukces Polski w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej

Czy współpraca się opłaca? : wpływ koalicji z Niemcami ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska