Jagiellonian University Repository

Zjazd absolwentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (Kraków, 25 marca 2000 r.)

pcg.skipToMenu

Zjazd absolwentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (Kraków, 25 marca 2000 r.)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska