Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Strongly midquasiconvex functionsAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Matematyki i Informatyki nie afiliował
Tabor Jacek
Tabor, Józef
Żołdak, Marek

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Matematyki i Informatyki
Tabor Jacek
Tabor, Józef
Żołdak, Marek

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Matematyki i Informatyki
Tabor Jacek
Tabor, Józef
Żołdak, Marek