Jagiellonian University Repository

Konradsheim Limestone of the Gresten Klippen Zone (Austria) : new insight into its stratigraphic and palaeogeographic setting

Konradsheim Limestone of the Gresten Klippen Zone ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów
zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa