Jagiellonian University Repository

Bożena Pawłowska-Kilanowski : poetka emigracyjna z Kanady

Bożena Pawłowska-Kilanowski : poetka emigracyjna z Kanady

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.date.accessioned 2018-11-10T02:04:32Z
dc.date.available 2018-11-10T02:04:32Z
dc.date.created 2013 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/59940
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Bożena Pawłowska-Kilanowski : poetka emigracyjna z Kanady pl
dc.title.alternative Bozena Pawlowska-Kilanowski : a poet emigrant from Canada pl
dc.type WorkingPaper pl
dc.place Kraków pl
dc.description.additional Fot. B. Pawłowska-Kilanowska pl
dc.identifier.weblink http://www.krakowniezalezny.pl/bozena-pawlowska-kilanowski-poetka-emigracyjna-z-kanady/ pl
dc.abstract.pl Tekst dotyczy polskiej emigracyjnej poetki z Kanady - Bożeny Pawłowskiej-Kilanowski (ur. w 1952). pl
dc.abstract.en The text concerns a Polish emigrant poet from Canada - Bozena pawlowska-Kilanowski (born in 1952). pl
dc.subject.pl Bożena Pawlowska-Kilanowski (1952- ) pl
dc.subject.pl kultura pl
dc.subject.pl literatura polska pl
dc.subject.pl Marek Mariusz Tytko (1967- ) pl
dc.subject.pl Podziemny Salon Artystyczno-Literacko-Muzyczny (PSALM) (Kraków) pl
dc.subject.pl poezja emigracyjna pl
dc.subject.pl poezja religijna pl
dc.subject.en Bozena Pawlowska-Kilanowski (1952- ) pl
dc.subject.en culture pl
dc.subject.en Polish literature pl
dc.subject.en Marek Mariusz Tytko (1967- ) pl
dc.subject.en Underground Artistic and Literary and Music Salon (the PSALM) (Cracow) pl
dc.subject.en emigration poetry pl
dc.subject.en religious poetry pl
dc.date.accession 2018-11-09 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype none pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja autorska (postprint); w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa